Har ni överskott på lokaler? Eller behöver ni andra lokaler?

Logotype

Civilförsvarsförbundet har lokaler på Ekensbergsvägen 128 i Sundbyberg. Vi har sagt upp dem till 1 oktober. Antingen flyttar vi eller så stannar vi kvar. Det beror på.

Vårt behov är arbetsplatser för 9 till 14 personer. För att vara lätta att nå behöver lokalerna ligga inom gångavstånd från tunnelbana/pendeltåg. Några särskilt komfortkrav har vi inte, men givetvis måste det finnas IT-kommunikation i lokalerna.

För att sänka våra egna och andras kostnader är vi beredda att samverka med andra. Det gäller inte bara lokaler, det gäller också kontorsutrustning och kanske även personal, om det är lämpligt.

På så sätt är det enligt min erfarenhet möjligt att få mer kompetens till lägre kostnad.

Hos oss skulle vi i nuvarande lokaler kanske kunna frigöra plats för cirka 5-7 personer.

Vår lokalkostnad är för närvarande strax under 1 600 kr/kvm och år. Vi har väl fungerande IT-lösningar.

Låter något detta som en möjlighet för er? I så fall är jag tacksam för en snar kontakt på telefon 070-647 60 95 eller anders.m.johansson@civil.se.

Med vänliga hälsningar

Anders M. Johansson
Generalsekreterare

Ladda hem som pdf