Järjen käyttö on sallittua

Jag ställer helt och hållet upp på den finska devisen JÄRJEN KÄYTTÖ ON SALLITTUA.

Du undrar kanske vad det betyder? Svaret är ”Sunt förnuft är tillåtet”.

Ett tack till Susan på Finlands ambassad i Stockholm, som uppmärksammade mig på ett ord som från början blev felaktigt! Den finska texten ovan torde nu vara korrekt finska.