Tack och lov är det inte en isstorm

Det snöar sedan igår på flera håll i Sverige. Dessutom blåser det. I Stockholmsområdet är åtsklliga busslinjer inställda på grund av väglaget (halka och vägar som inte kunnat snöröjas), post kan inte levereras. Folk har svårigheter att ta sig till sina arbetsplatser. 

I själva verket är det vad jag kallar normalt vinterväder för Sverige. Vi är ju mitt uppe i vinterperioden.

Tack och lov att det inte är en isstorm!