Mycket på gång i Civilförsvarsförbundet

För att göra skillnad måste Civilförsvarsförbundet finnas där människorna finns, dvs. lokalt. Därför är vår lokala närvaro avgörande.

Jag har nyss avslutat ett drygt dygnslångt, intensivt, möte med Civilförsvarsförbundets verksamhetsledare. Mötet inleddes med ett besök på Norsborgs vattenreningsverk, där Mats Eriksson-Uhr från Livsmedelsverket visade EWK – Emergency Water Kit. För att detta system ska fungera optimalt krävs det att det sköts av vana människor. Här har enligt Livsmedelsverket FRG en viktigt uppgift att fylla, som vi nu tar tag i.

Mötet med verksamhetsledarna – som är nyckelpersoner i flertalet av de uppdrag som Civilförsvarsförbundet åtar sig – visade på den kreativitet som finns i förbundet. Många berättade med berättigad stolthet om sådant som är på gång i deras distrikt. Det bedrivs ett mångsidigt arbete för att bidra till säkerheten och krisberedskapen i samhället, där behovet av en generell krishanteringsförmåga är utgångspunkten. Vi knyter ihop krisberedskapen med människornas vardag och stärker deras riskmedvetande.

Det finns samtidigt en egen medvetenhet om Civilförsvarsförbundets behov av att föryngra och utveckla funktionärskåren. Det gör vi genom att ta vara på möjligheterna – människors engagemang för sådant som de anser är angeläget. Det är ett engagemang som måste förtjänas, som inte kan tvingas fram.