Grattis pistolskyttar!

I den nya fördelningsmodellen för organisationsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer är Svenska Pistolskytteförbundet den i särklass stora vinnaren. Förbundets statliga organisationsstöd ökar nämligen med inte mindre än 633 %. Det är bara att gratulera pistolskyttarna till detta fantastiska erkännande från statens sida. Money talks!