Steget före – forum för förebyggande

Idag var jag inbjuden att delta i ett event som Stiftelsen Anna Lindhs minnesfond anordnade på Stockholms Stadsteater: Steget före – Forum för förebyggande.

Eventet var välbesökt av företrädare för ideell sektor och offentlig sektor. Från vår del av den ideella sektorn var jag ensam på plats.

Mycket kloka och inspirerande erfarenheter redovisades i en väl avvägd kombination med kulturella inslag.

Stiftelsens ordförande, diplomaten Jan Eliasson, sa att vi måste sluta med revirtänkandet och arbeta horisontellt i stället för v ertikalt.

Min kollega i Kvinna till kvinna. Lena Ag, underströk med mycket goda argument det civila samhällets behov av ett oberoende stöd, en uppfattning som även regeringen säger sig stå bakom, men som myndigheter som lyder under regeringen fullkomligt verkar strunta i. Den nuvarande utvecklingen är ett hot mot den demokratiska utvecklingen i samhället, framhöll Lena Ag.

Dessutom pekade någon för mig okänd på behovet av att fokusera på learning i stället för teaching – framför allt på ett gemensamt lärande.

Helena Lindberg, generaldirektör och chef för MSB, medverkade i arrangemanget. Jag undrar vad hon tänkte när de nämnda synpunkterna så tydligt lyftes fram?