Beröm till frivilliga i SAMÖ-KKÖ

Ansvariga myndigheter och kommuner, som berördes av SAMÖ-KKÖ, hade inte insett betydelsen att involvera frivilliga i övningen. Det är inte bara min reflektion. Även profossor Bengt Sundelius gav uttryck för den åsikten under ett anförande inför VIP-gruppen idag. Han saknade också privata företag som aktörer i övningen.

Men i motspelelet, som sköttes från Enköping, medverkade 19 FRG-are. De löste de uppgifter som de kvitterade på ett sätt, som ansvariga på plats från MSB att ge mycket beröm till FRG-funktionärerna. Fint jobbat, tycker jag. Ni har dessutom lagt ner åtskilliga timmar på övningen.

På andra håll hade FRG-are planerat in ledighet för att kunna stå till förfogande, men de efterfrågades aldrig. Jag inser till fullo om de är besvikna.

En ansvarstagande och insiktsfull ansvarig inom det offentliga, ser till att använda hela samhällets tillgängliga resurser när de behövs för en lyckad krishantering. Den som inte gör det förtjänar hård kritik – och mer än så.