Bildat: Civilförsvarsförbundet Västerås

I eftermiddags indikerade mobiltelefonen att jag hade fått ett sms. Meddelandet kom från verksamhetsledare Malin Dreifaldt. Malin informerade om att Civilförsvarsförbundet idag bildat en lokalförening i Västerås. Jag har förstås känt till att det har varit på gång, men idag togs det formella beslutet.

Det finns en välgrundad anledning att känna sig stolt över bildandet. Det är inte varje dag det bildas en lokalförening. Mycket bra jobbat med andra ord! Det kändes särskilt trevligt att min gode vän Thomas, ekonomidirektör i Västerås stad, satt vid samma lunchbord som jag när underrättelsen levererades.

Jag hälsar Civilförsvarsförbundet Västerås välkommen på banan. Det finns redan ett FRG-uppdrag att arbeta vidare med.

Civilförsvarsförbundet arbetar målmedvetet på att vara lokalt närvarande med verksamhet. För oss är det en självklarhet, att vi måste finnas där människor finns. Det är där vi gör skillnad.