Civilförsvarsförbundet med i SAMÖ-KKÖ

2-3 februari genomförs den stora övningen SAMÖ-KKÖ med MSB och Länsstyrelsen i Kalmar i ledningen. Själv har jag förmånen att delta i övningens VIP-program.

Mer intressant är att Civilförsvarsförbundet genom FRG deltar i motspelet som sköts från Enköping. Desutom finns förbundet representerat i den utvärdering som sker från Sandön, där vi ikläder oss allmänhetens roll. Det framgår visserligen inte av den förteckning över medverkande aktörer som MSB skickade ut igår, men så är det.

I Kalmar län finns viljan och beredskapen att förstärka kommunerna genom FRG. Kommunerna tycks vara av den uppfattningen att deras egna resurser räcker. Låt oss för kommuninvånarnas skull hoppas att det numera stämmer. När stormen Gudrun härjade år 2005 hade man nämligen inte klarat sig lika bra utan de frivilligas medverkan. Det framgår av Nicklas Guldåkers doktorsavhandling från november 2009.

Efter den förra stora övningen 2008 skrev jag ett öppet brev till försvarsministern med budskapet, att upplägget av den övningen riskerar att bidra till att allmänhetens roll i krishanteringen passiviseras. Jag kan inte påminna mig att jag fick något svar.

Å andra sidan tycks inte kommunerna komma ihåg att frivilligas insatser hade stor betydelse i samband med ”Gudrun”. Det har återigen visat sig vara en svår konst att ta emot hjälp från andra.