Regeringens politik för det civila samhället

Regeringens politik för det civila samhället beskrivs i prop. 2009/10:55. Efter riksdagens behandling av propositionen, som beslutades den 6 mars 2010, framgick att hela riksdagen åtminstone står bakom de bärande principerna i propositionen, även om begreppet civila samhället inte gillades av alla. Begreppet självständig är centralt.

Civilförsvarsförbundet är en av aktörerna i civilsamhället. Civil betyder för övrigt medborgerlig, vilket i sin tur innebär att vårt förbundsnamn fortfarande säger en hel del om vad det handlar om.

Propositionen kan närmast liknas vid en lovsång till civilsamhället. I regeringsförklaringen den 5 oktober 2010 sa statsministern att ”samhället är större än staten”. Statsministern framhöll vidare att ”vi vill forsatt uppmuntra de ideella krafterna genom att förenkla för engagemang och låta det civila samhället utvecklas i enlighet med sin särart. Vi vill samarbeta med och komplettera den ideella sektorn, inte styra över och konkurrera”.

När MSB och Försvarsmakten nu har tagit ställning till nya villkor för organisationsbidrag känner vi inte igen den politik som regeringen säger sig föra. Sambanden är i stort sett obefintliga, åtminstone enligt vårt sätt att se på saken.

Därför kommer Civilförsvarsförbundet att till regeringen överklaga beslutet om organisationsstöd för år 2011. Det kommer då att visa sig om det finns substans i propositionen eller om den mest är till intet förpliktande ord. Det visar sig i regeringens beslut med anledning av vårt överklagande.