Det andra pratar om det gör Civilförsvarsförbundet

På Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen framhåller många hur viktigt det är att arbeta med hela hot- och riskkalan. Och man understryker vilken avgörande betydelse samverkan har för förmågan att hantera allvarliga hot och kriser i samhället.

Civilförsvarsförbundet visar i praktisk handling hur medborgarna kan stödjas till ett riskmedvetande med en helhetssyn på riskerna. Civilförsvarsförbundet visar också i praktiskt handling hur man bygger broar mellan idéburna organisationer och myndigheterna, som ett samordnat idéburet tillskott till samhällets krishanteringsförmåga. 

Vi kämpar praktiskt taget varje dag för att fler aktörer ska agera i samma anda. Det tänker vi fortsätta att göra!