Fler som förstår vikten av samverkan

Igår sa jag ”hej då” till Göran Schnell, men bara i hans roll som VD för Brandskyddsföreningen. Göran har precis gått i pension. 

Föreningens vision är ett brandsäkrare Sverige. Man inser att den visionen bara kan bli verklighet om många är med och hjälper till – samverkar med samma mål.

Görans efterträdare heter Anders Bergqvist. Det samtal som vi hann med att föra igår, bådar gott för framtiden inkl. det fortsatta samspelet mellan ”våra” respektive organisationer. Anders B tycks också vara en ”riktig”samverkansmänniska och sådant underlättar mycket.

Ett samtal med SOS Alarms nya VD, Johan Hedensiö, fick också utrymme i mitt timslånga besök på Årstaängsvägen i Stockholm. Vi diskuterade 112-dagen och möjligheten för SOS Alarm att ta del av innehållet i hjärtstartarregistret. Det vore oneklingen bra, om larmoperatören vid larm direkt kan se på en kartbild att det finns en hjärtstartare i närheten, om larmet kan vara frågan om ett hjärtstopp. Bollen ligger hos SOS Alarm. Jag aktualiserade frågan hos dem för fyra år sedan. Därefter satte Civilförsvarsförbundet igång arbetet med att skapa Sveriges hjärtstartarregister, som vi nu driver tillsammans med Svenska HLR-rådet.