Hjärta att hjälpa: Etappmålet uppnått

Förbundsstämmans etappmål för Hjärta att hjälpa är 1 000 utplacerade hjärtsstartare vid utgången av år 2011. Detta mål uppnåddes redan till det senaste årsskiftet, dvs. under år 2010. Då hade 1035 hjärtstartare placerats ut. Civilförsvarsförbundets insatser för ett hjärtsäkrare Sverige fortsätter. Det är ytterligare ett exempel på att engagemang gör skillnad. Vi som tillsammans utgör Civilförsvarsförbundet har all anledning att känna oss stolta över vad som uträttas.