Generalsekreterarens årskrönika 2010

Bröllopet visade på vår breda förmåga

Civilförsvarsförbundets självskyddskoncept – Säkerhet till vardags och vid kris – har under året haft en mycket stor efterfrågan från allmänheten. Efterfrågan är betydligt större än den uppdragsvolym som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tilldelat oss. Trots att förbundsstyrelsen beslutat skjuta till egna pengar för att inte behöva svika allmänheten har vi ändå behövt hänvisa intresserade till 2011 eller till och med tvingats tacka nej till förfrågningar.

FRG-konceptet, som Civilförsvarsförbundet förvaltar och utvecklar, möts även det med stort intresse. Det framgår av de personliga kontakter som Civilförsvarsförbundet under hösten tog med samtliga kommuner. Under året har förbundet på eget initiativ utvecklat ett program för kvalitetsutveckling av FRG för att bland annat säkerställa att FRG har vissa gemensamma nämnare, oavsett i vilken kommun de finns. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för samverkan över kommun- och myndighetsgränser när det gäller insatser av FRG.

Civilförsvarsförbundets kampanj Hjärta att hjälpa har även den varit framgångsrik under året. Etappmålet 1.000 hjärtstartare uppnåddes tidigare än förbundsstämmans målsättning om vid utgången av 2011. Under 2010 har förbundet kunnat påbörja utdelningen av hjärtstartare till idéburna verksamheter som inte har egen ekonomi att skaffa sådana.

Civilförsvarsförbundets samarbetsavtal med volontärorganisationen Takatof i Förenade arabemiraten har förlängts och omfattar minst tiden fram till årsskiftet 2010/2011.

En extra riksstämma genomfördes i mars för att slutbehandla förslaget till nya stadgar för hela Civilförsvarsförbundet. Nu benämns Civilförsvarsförbundets högsta beslutade organ förbundsstämma. Distrikten har ansvaret för att Civilförsvarsförbundet har verksamhet även i kommuner där det inte finns en lokalförening.

En undersökning som Kyrkans tidning gjorde av 100 ideella organisationers tillgänglighet på internet, pekade ut Civilförsvarsförbundet som en av de fyra mest transparanta organisationerna.

Ett förslag till värdegrund för Civilförsvarsförbundet har under året formats av förbundsstyrelsen. Det har skett i ett samspel med lokala och regionala företrädare. Förslaget kommer att remissbehandlas och därefter läggas fram för beslut på förbundsstämman i Linköping i oktober 2011.

Under sommaren bildades Civilförsvarsförbundets första nationella ungdomsråd, som ska göra det möjligt att öka ungdomarnas inflytande i Civilförsvarsförbundet, inte minst när det gäller den verksamhet som har ungdomar som målgrupp.

I samband med årets största planerade händelse i Sverige – bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling den 19 juni – avstod Civilförsvarsförbundet från häckbildningen. I stället gjorde vi oss tillgängliga för folket genom massiva informationsinsatser, Hitta Vilse-centraler för barn och vuxna som kommit bort från varandra i folkvimlet och mobila hjärtstartarteam, från morgon till kväll. Uppskattades stort.

Bland andra arrangemang som Civilförsvarsförbundet engagerat sig i märks Skydd 2010, där vi både hade en monter och ett seminarium med rubriken ”Från sistahandslösning till förstahandsresurs” och Nationella skadekonferensen – samarbete för ett säkrare och tryggare samhälle. Under året har Civilförsvarsförbundet även aktivt deltagit i bildandet av Svenska Första hjälpen-rådet, där förbundet ingår i styrelsen.

Under året har en hel del tid gått åt för att hantera olika förslag som påverkar Civilförvarsförbundets framtid. Vi har varit med i en grupp som diskuterat en ny modell för organisationsbidraget. Tyvärr valde en majoritet i gruppen ett förslag som inte är speciellt genomtänkt, det har vi redovisat om tidigare. Förutom Civilförsvarsförbundet har även Svenska Blå Stjärnan och Frivilliga Radioorganisationen reagerat. För vår del skulle det innebära att vi får en rejäl uppförsbacke att hantera. Nu återstår att se vad Försvarsmakten och MSB beslutar i frågan. Med MSB har vi även diskuterat FRG:s framtid och möjligheter att utvecklas. Detta har vi avhandlat på ett gemensamt seminarium. Sammantaget upplever jag att vi har mötts av förståelse hos MSB och ser en gemensam väg framåt.

För civilförsvarsförbundets del kan jag konstatera, att det finns energi och kompetens i organisationen. Vi har samtidigt en del att göra för att ytterligare öka närvaron och vässa verksamhetsutbudet på en del håll. Det är ett hårt arbete som vi på ett mer strukturerat sätt än tidigare har inlett under 2010. Civilförsvarsförbundet har förmågan att göra skillnad i verkligheten och det är den förmågan vi ska fortsätta att utveckla.

Anders M. Johansson

Anders M. Johansson,
generalsekreterare