Hjärtstartarregistret

Civilförsvarsförbundet är initiativtagare till Sveriges Hjärtstartarregister. Allt sedan lanseringen för ett år sedan driver vi detta tillsammans med Svenska HLR-rådet. Registrets syfte är att understödja att de hjärtstartare, som i ökande omfattning finns i vårt land, också används när det behövs. Registret gör det möjligt att i förväg orientera sig om och var det finns hjärtstartare i ens närområde. I en framtid hoppas vi att SOS Alarm skaffar sig access till uppgifterna, så att larmoperatörerna direkt kan tala om det vid ett larm om möjligt hjärtstopp.

Nu gäller det att få alla innehavare att registrera sig. Det har gått bra hittills, men det finns saknas fortfarande många hjärtstartare i registret av de som finns runt om i samhället.

Alla som på ett seriöst – och kanske som vi även oegennyttigt – sätt vill bidra till ett hjärtsäkrare Sverige gör vad de kan för att upplysa om hjärtstartarregistret. Det gäller inte enbart HLR-rådet och Civilförsvarsförbundet, utan i hög grad alla leverantörer och återförsäljare av hjärtstartare. Registreringen är kostnadsfri och sker helt oberoende. Det enda beroende som finns är alla aktörers vilja att hjälpa till. I sammanhanget av hjärtstartarregistret får inga kommersiella särintressen hindra en livsviktig utveckling.