Ställ upp på 112-dagen

SOS Alarm har bett Civilförsvarsförbundet om hjälp med att öka allmänhetens kännedom om larmnumret 112, när det ska användas och hur det fungerar. Det ska närmast ske under den s.k. 112-dagen, dvs. 11/2.

Det är en angelägen uppgift. Alltför många saknar kunskap om 112. Många ringerdit i onödan, andra är dåligt förberedda när de ringer i viktiga ärenden. Allt riskerar att leda till att angelägna insatser i nödsituationer fördröjs i onödan.

Jag uppmanar alla civilförsvarsföreningar till aktivitet den dagen, Mer information om 112-dagen och samarbetet mellan Civilförsvarsförbundet och SOS Alarm finns i det senaste utskicket från förbundet. Det kommer även att läggas ut på denna webbplats de närmaste dagarna. Själv avsätter jag helt ideellt minst en timme den 11 februari för att vara ute på stan.