Generalsekreterarens fokusområden 2011

2011 blir ett utmaningens år för Civilförsvarsförbundet. Radikalt försämrade villkor för det statliga organisationsbidraget är den främsta anledningen. Det nya systemets enda spårbarnhet till politiken för det civila samhället är att man använder begreppet organisationsbidrag i stället för organisationsstöd. Det tycks dock varken bekymra FM eller MSB. Innebörden är ju att man i själva verket åsidosätter politiken och därmed struntar i både regeringen och riksdagen. Vi ska ta reda på vad riksdagen och regeringen tycker om det. För det är ju inte så att Försvarsdepartementet ligger utanför regeringen, även om man i detta fallet lockas att tro det.

Mina fokusområden under 2011 kommer att vara

  • Budgeten inkl. nya intäktskällor – det krävs mycket för att få budgeten i balans inom några få år
  • Organisationsutveckling – vår lokala närvaro behöver bli ännu påtagligare
  • Medlemsutveckling – männikskor som i tillräcklig omfattning tillför Civilförsvarsförbundet kompetens och engagemang.

I Civilförsvarsförbundet finns insikterna, idéerna och lösningarna som bär framåt. När vi tillsammans tar vara på dessa visar det sig snart vilka som gör skillnad.

GOTT NYTT ÅR!