Stort FRG-uppdrag till Civilförsvarsförbundet

MSB har beslutat anslå sammanlagt 4 mkr till Civilförsvarsförbundet för att utveckla FRG. Uppdraget, som ska redovisas i november 2011, handlar om att tydliggöra FRG:s kompetens och att bredda de frivillga försvarsorganisationernas engagemang i FRG.

Efter årsskiftet kommer mer information om detta uppdrag att kunna lämnas. Uppdraget ligger väl i linje med Civilförsvarsförbundets eget ställningstagande, att under nästa år fokusera på FRG. Det skapar en möjlighet att tydliggöra FRG:s funktion i det svenska krishanteringssystemet.