Hur lite kan göra stor skillnad

Visst har vi mycket snö just nu och dessutom är det kallt. Det mesta av ”eländet” är dock hanterbart.

Det hade förstås varit bättre om fler hade varit förberedda och varsamma. Trafikolyckor går exempelvis lätt att undvika om man inte ger sin ut i onödan och – inte minst – om alla trafikanter anpassar sig till omständigheterna.

Mer utlämnade är de som reser kollektivt. De är ju i händerna på andra. Alla inser innerst inne att det inte går att ha beredskap för alla vädersituationer. Det skulle kosta för mycket. Att samverka och hitta gemensamma lösningar på uppkomna problem är inte bara ett sätt att bättre hantera resenärernas behov, det håller också nere kostnaderna. Kraven på samverkan är dock uppenbart lågt satta av regeringen, eftersom ansvarigt statsråd blir jätteglad när ansvarig myndighet och den stora tågoperatören anordnar en gemensam presskonferens! Jag undrar hur stort värde de drabbade resenärerna satte på det.