Ni är Civilförsvarsförbundet

Till alla medlemmar i Civilförsvarsförbundet, som med kompetens, engagemang och uthållighet, målmedvetet bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle genom att utbilda, informera och hälpa andra människor, både till vardags och vid kris: Ni är Civilförsvarsförbundet! Ni gör skillnad! Därför behöver samhället er!