Påfrestningar som kan hanteras

Terrorattentat på öppen gata i värsta julhandeln i Stockholm. Dessutom är det osedvanligt kallt. Det är också mycket snö som ställer till det på en rad olika sätt. Tidigare under året har påfrestningarna handlat om översvämningar, brändet m.m. Allt detta kommer oftast fram i media. Det gör däremot inte vardagsolyckorna, om det inte är en trafikolycka förstås. De är dessa olyckor som skördar flest offer.

Det mesta av detta kan vi göra någonting åt, antingen genom förebyggande eller förberedande åtgärder. Men ”vi” menar jag samhället. För mig är samhället större än både staten och marknaden. Den består inte minst av landets alla invånare. Och deras egna organisationer. I sammanhanget av varandra – tillsammans – kan vi möjliggöra samhället, som även i fortsättningen är säkert och tryggt att leva i.