Hjärtstartarregistret fyller ett år

Idag fyller Sveriges hjärtstartarregister ett år. Sedan starten 17 december 2009 har närmare 1900 hjärtstartare anmälts till registret. Det tros vara cirka en tredjedel av de hjärtstartare som finns utplacerade i landet. I genomsnitt ansluts närmare 40 hjärtstartare per vecka till Sveriges hjärtstartarregister.

Sedan i höstas finns också hjärtstartarna med på eniro.se. Det samarbetet pågår till och med sista februari 2011. Initiativet togs av Hjärt- lungfonden med anledning av deras arbete med att samla in pengar till hjärtstartare.

– Hjärtstartarregistret drivs utan vinstintresse och utan medel för marknadsföring. Därför är vi beroende av att budskapet sprids till så många som möjligt för att vi ska få ett hjärtsäkrare Sverige, säger Joel Sundberg, projektansvarig Sveriges hjärtstartarregister.

Sveriges hjärtstartarregister drivs av Civilförsvarsförbundet och Svenska rådet för hjärt-lungräddning.