Sveriges hjärtstartarregister fyller ett år

I morgon fredag fyller Sveriges hjärtstartarregister ett år. Sedan starten 17 december 2009 har närmare 1900 hjärtstartare anmälts till registret. Det tros vara cirka en tredjedel av de hjärtstartare som finns utplacerade i landet. I genomsnitt ansluts närmare 40 hjärtstartare per vecka till Sveriges hjärtstartarregister.

Sedan i höstas finns också hjärtstartarna med på eniro.se. Det samarbetet pågår till och med sista februari 2011. Initiativet togs av Hjärt- lungfonden med anledning av deras arbete med att samla in pengar till hjärtstartare.

– Hjärtstartarregistret drivs utan vinstintresse och utan medel för marknadsföring. Därför är vi beroende av att budskapet sprids till så många som möjligt för att vi ska få ett hjärtsäkrare Sverige, säger Joel Sundberg, projektansvarig Sveriges hjärtstartarregister.

Kontaktuppgifter:
David Fredman, Svenska HLR-rådet, projektansvarig Sveriges hjärtstartarregister, 070-229 78 37

Joel Sundberg, Civilförsvarsförbundet, projektansvarig Sveriges hjärtstartarregister, 08-629 63 79

Anders J Andersson, Civilförsvarsförbundet, kommunikationsansvarig, 070-540 15 65

Sveriges hjärtstartarregister
Sveriges hjärtstartarregistret är ett nationellt register över de hjärtstartare som finns utplacerade i samhället. Registret drivs på ideell basis av Civilförsvarsförbundet och Svenska rådet för hjärt-lungräddning (Svenska HLR-rådet). Hjärt-lungfonden är en samarbetspartner. Registret helt obundet till någon leverantör och därför öppet för alla som förfogar över en hjärtstartare. www.hjartstartarregistret.se

Civilförsvarsförbundet
Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa. Förbundet grundades 1937 och har cirka 22 000 medlemmar i hela landet. Vi hjälper myndigheter och enskilda i arbetet för en säkrare vardag. Detta sker genom bland annat utbildning av både barn och vuxna.
civil.se

Svenska rådet för hjärt-lungräddning (Svenska HLR-rådet)
Svenska HLR-rådets främsta uppgift är att ta fram utbildningsmaterial för hjärt- och lungräddning (HLR) baserat på den senaste vetenskapen inom området samt att sprida kunskap om HLR i samhället. Målet är att öka överlevanden vid hjärtstopp bland de cirka 10 000 personer som årligen drabbas av ett plötsligt oväntat hjärtstopp i Sverige samt stödja forskningen inom området. Svenska HLR-rådet är en paraplyorganisation för sjukvård, myndigheter, skola, företag, och föreningar med representanter från samtliga verksamheter. Svenska HLR-rådet arbetar för kvalitetssäkring av undervisning och patientbehandling både på och utanför sjukhus i Sverige och samverkar med Socialstyrelsen för att uppnå detta.
www.hlr.nu