Bäst krisberedskap i Järfälla [uppdaterad]


Leni Björklund delar ut priset till Anita Mickos, kommunfullmäktiges ordförande samt Eva Lennström, kommunstyrelses ordförande. Foto: Mikael Rieslund

– Järfälla kommun tar krisberedskap på allvarÅrets krisberedskapskommun

En god krisberedskap från kommunens sida är en nödvändighet i ett samhälle där vi alla är beroende av infrastruktur i form av el, vatten och värme.

Järfälla kommun har på flera sätt visat att man tar krisberedskap på allvar. Därför tilldelas den i år Civilförsvarsförbundets hedersutmärkelse ”Årets krisberedskapskommun”.

Ur motiveringen: ”Årets vinnare har genom ett målinriktat arbete skapat en väl fungerande organisation för att hantera kriser och extra ordinära händelser. De har med ansenlig kunskap och på ett föredömligt sätt lyft fram säkerhets- och krishanteringsfrågorna och genomfört många goda exempel samt konkreta åtgärder för att stärka den enskilda individen och göra medborgarna delaktiga för att på så sätt öka tryggheten och säkerheten för var och en.”

– Järfälla kommun har genom sitt gedigna arbete gjort sig väl förtjänt av utmärkelsen ”Årets krisberedskapskommun”, säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M. Johansson.

Priset delades ut i samband med kommunfullmäktiges öppnande måndagen den 13 december. Överlämnandet gjordes av Civilförsvarsförbundets förste vice ordförande, Leni Björklund. Tidigare i karriären har hon tjänstgjort som kommunalråd i Järfälla. Priset togs emot av kommunfullmäktiges ordförande, Anita Mickos.

För tidigare vinnare, besök sidan Årets krisberedskapskommun här på civil.se