Terrorattentatet i Stockholm: Var uppmärksam på avvikande beteende

– Mitt råd till allmänheten är att vara uppmärksam på människor med avvikande beteende, ta er från platsen larma därefter polisen, säger Ingemar Byström, mångårig krisinstruktör i Civilförsvarsförbundet och konvojledare i Bosnien för Räddningsverkets räkning under krigsåren 1992 och 1993.

Tips lämnas till polisen via telefon 114 14. Är läget akut gäller larmnumret 112.

– Den samlade erfarenheten visar att individer som är på väg att genomföra kriminella handlingar har en extremt hög stressnivå. Bara genom att se deras ansiktsuttryck eller sätt att agera kan man snabbt dra slutsatsen att något är på gång att hända.

När man tagit sig från gärningsmannens synfält ska man omedelbart kontakta polisen och informera om situationen. Allmänhetens tips är otroligt viktiga för att polisen ska kunna fullgöra sin uppgift att skydda samhället och dess invånare.

Följ också tidningar, radio och tv och andra kanaler för vidare instruktioner från myndigheterna.

– Vi ska vara medvetna om att syftet med dessa handlingar är att skapa oro och i en del fall panik. Vi ska därför inte låta oss påverkas så att vi förändrar våra liv och vårt beteende givet den höga säkerhet och trygghet som vi trots allt har i vårt svenska samhälle, förklarar Ingemar Byström.