Verksamhetsplan 2011

”…Förbundet ska stödja föreningarnas arbete med att rekrytera medlemmar och utbilda nya funktionärer…” Det är ord från en av de punkter som finns i verksamhetsplanen för året 2011. Dokument omfattar 4 sidor och väldigt många intressant punkter.