Klokt om lagars tillämpning

I det senaste numet av FFK nytt skriver kårchefen Sven-Inge Ander om sitt möte med en insiktsfull och kompetent jurist. Så här uppfattade Sven-Inge juristens budskap:

”Man ska se en lag som en tavla eller en spelplan med en relativt stor förelsefrihet inom lagens ram. Försiktiga eller fega handläggare fastnar ofta i en liten prick i mitten av tavlan – med största marginal till ramen. Resultatet blir hämmande på all verksamhet och förstör lagens egentliga syfte. Den som utnyttjar hela spelplanen följer lagstiftarens intentioner och skapar i stället möjligheter.”.

Tänk om alla lagtolkare vore sådana! Så mycket bättre en hel del skulle kunna vara!