Över 400 hjärtstartare under 2010

Hjärta att hjälpa logotypeKampanjen Hjärta att hjälpa har som mål att i slutet av 2011 bidragit till att minst 1000 hjärtstartare blivit utplacerade. Ett utmanande mål när det sattes – ett snart uppnått mål i slutet av november 2010.

I oktober 2009 hade kampanjen bidragit till att cirka 500 hjärtstartare fanns utplacerade. Bedriften hade tagit tre år och prognoserna talade för att hjärtstartare skulle bli allt vanligare i samhället. Med de orden sattes därför målet att placera ut ytterliga 500 hjärtstartare de nästkommande två åren – 1000 hjärtstartare i slutet av 2011.

– 500 på två år kändes rejält när det beslutades. Vi skulle alltså göra 250 utplaceringar per år för att nå målet och i oktober 2009 låg årssiffran på cirka 200 säger Ulrika Hammargård, projektansvarig för Hjärta att hjälpa.

Under resten av 2009 såldes 56 stycken hjärtstartare och det totala antalet utplacerade under projektets tid landade på 553.

– En siffra som vittnade om att vi var på rätt väg och innebar att målet med 1000 utplacerade hjärtstartare skulle nås om vi fortsatt i samma takt, fortsätter Ulrika Hammargård.

Under 2010 hände något. Civilförsvarsförbundet blev en välkänd aktör på marknaden och utplaceringen fortsatt i en väldig fart. Bara under oktober månad placerades 100 hjärtstartare ut.

– Hittills under 2010 har vi placerat ut över 400 hjärtstartare och året är ännu inte slut. Målet med 1000 utplacerade hjärtstartare tror jag snart är uppnått. Förhoppningsvis under december månad säger Ulrika.

Var projektet är om 5 år är det inget som vet, men med tanke på den ständigt stigande formen kan det bära hur långt som helst.