99,99 % leveranssäkerhet

”Pålitliga elleveranser i Sverige: ’Nu har vi nått 99,99 %!'” hette det i ett pressmeddelande från branschorganisationen Svensk Energi den 8 oktober i år. Det är fjolårets resultat som åberopas och branschen relaterar till avbrott förorsakade av dåligt väder. Den genomsnittliga avbrottstiden per kund och år, av den anledningen, är nu nere i drygt 60 minuter, hävdar man. Genomsnittlig avbrottstid per kund, ja. Jag undrar hur spridningen ser ut? Nöjd och belåten är man i branschen, men inte helt. Det ska bli ännu bättre siffror, lovar man – så länge det handlar om väderrelaterade störningar. Är det rimligt att tänka sig 100 %. Vilka ska betala för det? Elpriserna är redan höga.

I en rapport från Svenska Kraftnät till regeringen om samhällets elberedskap, som just nu remissbehandlas, konstaterar man att ”de sårbarheter som finns i systemet … inte helt kan förebyggas eller byggas bort”. Det finns angelägna steg att ta för att förbättra både robustheten och krishanteringsförmågan. Fast här syftar man inte i första hand på ”vanliga” väderstörningar.

Den enskilde människan då, den som drabbas mer än andra av långvariga elavbrott. Hur bör han och hon förhålla sig till den risken? Vem bör svara på en sådan fråga? Vem har vi anledning att känna tillit till?