Utflykt med Botkyrka-Salem

Botkyrka-Salem civilförsvarsförening genomförde den 31 oktober utflykt med utbildning till Flygvapenmuseet i Linköping, Malmen. Bussen samlade upp deltagarna vid Kommunalhuset i Tumba och Folkets Hus i Hallunda. 31 medlemmar steg ombord på bussen. Bland dessa var flera nya medlemmar som tillkommit under hösten.

Under resan till Malmen, fick deltagarna ett frågeformulär om ”Säkerhet till vardags” och info om Civilförsvarsförbundets verksamhet. När frågorna enskilt besvarats blev det diskussion om svaren.

Vid ankomsten till museet startade de med lunch och därefter en guidad visning av entusiastiska guider, pensionerade piloter. Guiderna berättade om flygets svenska historia, fram till JAS39 Gripen. Särskild uppmärksamhet ägnades åt flygets begynnelse med Carl Cederströms flygäventyr under 1900talets första decennium och nedskjutningen av DC3an och Catalinan, amfibieflygplan, juni 1952.

Efter rundvandringen i museet samlades gruppen i hörsalen för demonstration av Hjärt-och Lungräddning samt hjärtstartaren. Deltagarna fick pröva på att utföra hjärt-och lungräddning på Little Anne och ansluta hjärtstartaren.

Text: Lennart Persson  Foto: Jan Wärme