Civilförsvarsförbundet mot utanförskap

Utanförskap är inte bra, varken för demokratin eller säkerheten i samhället. Det är därför vi i Civilförsvarsförbundet bör pröva vad vi kan göra för att utanförskapet ska elimineras.

Det vi själva kan göra som organisation är först och främst att ha ett i verklig mening inkluderande förhållningssätt. Hos oss kan alla människor göra någonting. Genom att se möjligheterna, och på andra sätt vara kreativa, kan vi se till att det finns  en plats för alla som vill. Ålder, kön, ursprung etc får inte ha leda till att någon inte bjuds in och får vara med. Huvudsaken är att vi beter oss som folk mot varandra.

Inom kort kommer vi att på denna webbplats konkret beskriva vad Civilförsvarsförbundet gör, och skulle kunna göra, för att motverka utanförskapet.

Devisen ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något” gäller även här.