Demensvården: Var har det sunda förnuftet tagit vägen?

Socialstyrelsen har under veckan offentliggjort en rapport från ett stort antal oanmälda inspektioner av demensboenden. Det framkommer att man på många håll låser in och lämnar dessa utsatta människor ensamma, sjuka människor för klara sig själva. 

Det innebär att man medvetet utsätter dessa redan hårt drabbade människor för osäkerhet och otrygghet. Begriper man inte att det är vad man gör, då ska man inte arbeta i sådan verksamhet.

Det som framkommer är exempel på ett förhållningssätt som är lika ovärdigt en välfärdsstat som obegripligt. Som tidigare socialchef undrar jag var det sunda förnuftet har tagit vägen. Så här gör man inte! Ansvaret vilar tungt på politikerna och verksamhetscheferna, men även vårdpersonalen måste inse att de har ett ansvar för detta.