Mer samverkan målet för nordiskt möte i Danmark

Alla riksnyheter

Varav de senaste alltid visas på första sidan av civil.se.

Mer samverkan målet för nordiskt möte i Danmark

11/11/2010 21:57

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Det är ämnet för en workshop som nu anordnas i Danmark av de nordiska länderna. En av föredragshållarna är Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M. Johansson.

– Enligt Hagadeklarationen har behovet av krisberedskap många gemensamma nämnare i de nordiska länderna. Insikten finns att aktörerna måste bli bättre på att lösa kriser tillsammans och bygga en generell förmåga att hantera kriser och dess konsekvenser i samhället. Verkligheten visar att det återstår en hel del att göra, även om framsteg har gjorts och görs, säger generalsekreterare Anders M. Johansson.

Grunden för mötet är den så kallade Hagadeklarationen som antogs på ett nordiskt ministermöte i Solna i april 2009. Syftet är att samordna utvecklingen inom området samhällsskydd och beredskap i de nordiska länderna. Det yttersta målet är att förebygga och begränsa de konsekvenser som kan bli följden av större olyckor, naturkatastrofer och andra samhällskriser.

Civilförsvarsförbundet arbetade redan innan Hagadeklarationen för att motsvarande samarbete skulle ske mellan frivilligorganisationerna i de nordiska länderna. Därför är det naturligt att förbundet finns med vid konferensen.

Anders M. Johanssons anförande finner du här.