Fokus på den enskildes ansvar eller det offentliga åtagandet?

Idag deltog jag i ett intressant seminarium som MSB anordnade. Rubriken var ”Curlingsamhälle eller individuellt ansvar?”. I det här sammanhanget gällde det olyckor och kriser på samhällsnivå. Av de olika inläggen är det lätt att konstatera en sak – frågan är komplex.

Eftersom de som betydligt oftare än andra råkar ut för olyckor, har de sämsta förutsättningarna i samhället, finns det, som jag ser det, anledning att fråga sig följande: Ska energin läggas ett beskriva vilket ansvar vi som individer har? Eller om det är det offentliga åtagandet som ska beskrivas? Det som inte omfattas av det offentliga åtagandet har vi ju rimligen själva ansvar för. 

Om vi fokuserar på det offentliga åtagandet, blir det lättare att anlägga ett medborgarperspektiv på frågan. Då handlar det mer om ansvarsutkrävande från dem som har medborgarnas, dvs. vårt gemensamma, uppdrag att med skattemedel sköta sådant som vi själva inte kan dra försorg om. För vem är till för vem? Det är väl ändå de offentliga organen som är till för oss även när det gäller skydd och säkerhet?