Civilförsvarsförbundet kartlägger kommunernas behov av och syn på frivilliga i krisberedskapen

Inom kort har flertalet av Sveriges 290 kommuner kontaktats av Civilförsvarsförbundet för samtal om behovet av frivilliga förstärkningsresurser. Vilken prestation av Civilförsvarsförbundet!

Det är en omfattande arbete vi har lagt ner på detta för att öka kunskapen om behoven av förstärkningsresurser och ta reda på hur kommunerna ser på frivillig medverkan.

Resultaten kommer att redovisas vid det gemensamma seminarium som Civilförsvarsförbundet och MSB anordnar 3 november med medverkan av SKL. Därefter kommer resultaten att offentliggöras. Jag kan utlova intressanta data från vår undersökning.

Genom att ta detta egna initiativ stärker Civilförsvarsförbundet den självständighet, som idéburna organisationer bör ha för att på bästa sätt fylla sin roll i samhället.