Klokt om folkrörelser avsett att läsas av myndigheter

Jag har åtskilliga gånger i denna blogg tagit upp den viktiga frågan om behovet av självständighet i idéburna organisationer.

Krönikören Håkan Arenius ger välkommen draghjälp i tidningen Dagen när han bl.a. skriver följande:

I samma ögonblick som folkrörelsen blott och bart blir ”nyttig” dör den kraft som skapade nyttan. Den obändiga övertygelsen må vara svårhanterlig, men den är folkrörelsens motor. Tukta den för mycket och kraften försvinner, rörelsen tappar styrfart.

Just det! Det är förhoppningsvis på den insiktsfulla grunden politiken för det civila samhället vilar. Dags att den implementeras i berörda myndigheter.

PS Civilförsvarsförbundet sysslar med sådant som behövs i samhället.