Hjärta att hjälpa: Bra tillfälle att påminna om syftena

När som helst har Civilförsvarsförbundet medverkat till att 900 hjärtstartare har placerats ut i Sverige. Det är en bra anledning att påminna om varför förbundet sedan några år tillbaka driver kampanjen ”Hjärta att hjälpa”.

Civilförsvarsförbundet har två syften med kampanjen:

1. Andelen människor som inte överlever ett plötsligt hjärtstopp är alldelens för hög. Med rätt insatser i rätt tid skulle betydligt fler av dem som drabbas överleva, i kombination med en fortsatt god livskvalitet.

2. Nästan alla kan vara med och rädda liv, även vid hjärtstopp. Många kan använda en hjärtstartare. Och även om man inte vågar att använda en hjärtstartare eller ge HLR kan man ändå se till att agera, genom att snabbt kalla på hjälp när något som kan vara ett hjärtstopp inträffar.

Civilförsvarsförbundet gör sitt yttersta för att det ska vara lätt för medborgarna att göra rätt för att skydda och rädda liv, hälsa, egendom och miljö. Devisen om att ingen kan göra alla, men alla kan göra något vilar på en verklig grund.

PS Jag fick nyss information om att ytterligare en av hjärtstartarna som Civilförsvarsförbundet medverkat till använts. Det var en 30-årig man i Skåne som drabbades. Hans hjärta kunna startas igen och mannen mår enligt uppgift bra!