Okunnigt och olämpligt

Utmaningen för den som har ansvaret för en krishanteringsinsats är att kunna använda alla resurser som finns i samhället, när det behövs för att skydda och rädda liv, hälsa egendom och miljö.

Den som har en helhetssyn på resurserna inser snart att dessa är väldigt stora, så stora att de behöver organiseras på ett effektivt sätt för att på bästa sätt fylla sin funktion.

Det är därför Civilförsvarsförbundet har ett stort engagemang i frivilliga resursgrupper, FRG, och som en del av dessa metoder för att effektivt även ta vara på de s.k. spontanfrivilliga som oftast ger sig till känna när något av allvarligare karaktär har inträffat. Det är också därför som Civilförsvarsförbundet arbetar med att bygga omfattande nätverk, bl.a. i samverkan med Hela Sverige ska leva och Forum för frivilligt socialt arbete.  

När en MSB-handläggare i ett officiellt brev den 8 oktober skriver att ”Sveriges krisberedskap och frivilligsektor är större än Civilförsvarsförbundet” så är det därför bl.a. ett uttryck för okunighet om Civilförsvarsförbundet, som mer än någon annan  idéburen organisation, arbetar för ett helhetsperspektiv på säkerheten och krisberedskapen, och dessutom gör det i syfte att inkludera alla användbara krafter. Visserligen tar Civilförsvarsförbundet egna initiativ och driver frågor som vi tror på är bra för medborgarna -utan att först fråga MSB -men vi utesluter inte någon. Någon denna tjänsteman överordnad befattningshavare i MSB har anledning att ta ställning till lämpligheten i att en statstjänsteman – som dessutom har arbetsuppgifter inom sakområdet – uttrycker sig på detta sätt.