Samhället är större än staten

Regeringen håller med oss när vi påminner om att samhället är större än staten. Det framgår klart och tydligt av den regeringsförklaring som presenterades vid riksmötets öppnande igår.

Men regeringsförklaringen är mer konkret än så.

”Vi vill samarbeta med och komplettera den ideella sektorn, inte styra över och konkurrera.”

Det är nu upp till regeringen, och de myndigheter som lyder under regeringen, att visa det. För flera idéburna aktörer kan konstatera, att det i verkligheten inte är en politik som fått tydligt genomslag i myndigheterna, tvärtom. Det är regeringen medveten om och den har de verktyg som behövs för att rätta till detta missförhållande i sina egna händer.