Rätt kvinna på rätt plats

Rätt kvinna eller man på rätt plats. Det är Civilförsvarsförbundets ambition när insatser, uppgifter och uppdrag, ska utföras. Av dem som är tillgängliga är det de frivilliga, som har bäst förutsättningar, att med god kvalitet genomföra uppgiften, som förtjänar förtroendet att få ansvaret att också genomföra den. Samtidigt är det nödvändigt att ha människor på tillväxt. Dessa kan med fördel gå vid sidan av mer erfarna frivilliga för att lära sig.

På så sätt tillvaratar vi på bästa sätt människor i olika ålder, människor med olika intressen, egenskaper och erfarenheter, människor med olika kompetenser. Tillsammans kompletterar vi varandra och bildar en flexibel, erfarenhet och kompetent helhet – Civilförsvarsförbundet.