Dorotea bäst på hjärtstartare

Civilförsvarsförbundets kampanj Hjärta att hjälpa har hittills medverkat till att över 850 hjärtstartare placerats ut i landet. Under första halvåret lyckades lokalföreningen i Dorotea placera ut flest hjärtstartare.

Hjärtstartare räddar liv. Varje år drabbas ungefär 10.000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. I nuläget överlever bara cirka 300 av dem.

Med hjärtstartare kan betydligt fler räddas. I Sverige finns cirka 4.000 till 5.000 hjärtstartare varav ungefär en femtedel tillkommit genom Hjärta att hjälpa. Bakom kampanjen ligger Civilförsvarsförbundet som gör det hela utan vinstintresse.

För att uppmuntra till fler utplacerade hjärtstartare delas från och med i år Hjärta att hjälpas etappris ut. Priset delas ut två gånger per år. Vinnare för etappriset första halvåret 2010 är Civilförsvarsförbundets lokalförening i Dorotea.

Avgörande är antalet utplacerade hjärtstartare. Civilförsvarsförbundet Dorotea placerade ut åtta stycken. Hjärta att hjälpas etappris består av ett diplom och 3.000 kronor att handla för i förbundets e-butik.

– Hjärta att hjälpas etappris är ett sätt att uppmuntra alla engagerade medlemmar i Civilförsvarsförbundet runt om i landet. Vårt mål är ett hjärtsäkrare Sverige, säger Anders M. Johansson, generalsekreterare.