Civilförsvarsförbundet har gått genom taket

När det fortfarande återstår drygt tre månader av året har Civilförsvarsförbundets självskyddskurser redan gått igenom taket på den uppdragsvolym som MSB har tilldelat oss.

Det är positivt att medborgarna visar ett så stort intresse för självskyddskonceptet ”Säkerhet till vardags och vid kris”. Men så speglar kursen hela skalan av hot och och risker. Med kursen vill vi medvetandegöra deltagarna och stödja deras egna resurser för att de ska bli riskmedvetna, agera förebyggande och vara förberedda. Det är så man undviker att bli ett offer.

En gjord inventering visar att antalat inbokningar under resten av året vida överskrider den resursram som MSB har gett oss. För att inte svika deltagarna (läs: medborgarna), och för att visa våra duktiga och energiska instruktörer uppskattning, har förbundsstyrelsen beslutat att finansera återstoden av de bokade kurserna med egna medel. Det tycker jag är offensivt, samtidigt som det tydligt visar på vilka Civilförsvarsförbundet tänker på.