Om val vi gör

Just dessa dagar handlar det väldigt mycket om att välja – allmänna val till riksdag, kommun och landsting. Civilförsvarsförbundet kommer givetvis att påverkas av den politik som kommer att föras de närmaste perioden, likaväl som vi påverkades under den mandatperiod som går mot sitt slut.

Som organisation är Civilförsvarsförbundet partipolitiskt obundet. Så är det och så ska det vara. Hos oss handlar valet om att välja att bry sig genom att ta eget ansvar och hjälpa andra till förmån för ett säkert och tryggt samhälle.

Samhället är större än staten, brukar vi säga, och så är det förvisso. Inget väl fungerande samhälle klarar sig utan engagerade och ansvarstagande medborgare. Civilförsvarsförbundets ser som sin uppgift att underlätta för medborgarna att ta sitt ansvar för säkerheten och tryggheten i samhället, liksom att bistå andra som behöver en hjälpande hand för att i detta avseende säkerställa välfärden för var och en.

Då förstår du att det inte handlar om ett val som man gör vart fjärde år, utan val som man gör i stort sett hela tiden. Vad du än väljer påverkar dina val säkerheten och tryggheten.