Från sistahandsresurs till förstahandslösning

Leni Björklund och Sven Lindgren
Leni Björklund och Sven Lindgren

Ett 30-tal deltagare tog under Stockholmsmässan Skydd 2010 plats i en konferenslokal för att lyssna till Sven Lindgren och Leni Björklund. Seminariet handlade om betydelsen av de Frivilliga resursgrupper som startats av Civilförsvarsförbundet.

– Anvisningarna från myndigheten vid tillexempel en översvämmning är för mig som privatperson svåra att förstå. Därför behövs det frivilliga som med sin kunskap och lokala kännedom kan anpassa dessa råd till mina lokala förutsättningar, sa Leni Björklund.

Bland publiken fanns representanter från bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och landstig (SKL) och polisen.

Mer information om seminariumet kommer i civil nummer 7 som utkommer i slutet av september,

Leni och Sven presenterar sig
Presentation av Sven och Leni.
En del av publiken
Delar av publiken
Greta från SKL tackar för en bra presentation
Greta Berg från SKL gav biobiljetter till Sven och Leni som tack för ett bra seminarium.