Vi är inte ensamma om att tycka

Idag lämnade Civilförsvarsförbundet sitt svar på remissen om organisationsbidrag. I korta drag innebär svaret att förslaget sågas helt. Du hittar det fullständiga svaret under flikten Media på denna hemsida.

Jag kan konstatera att vi är i gott sällskap i vår skarpa kritik, eftersom även Svenska Blå Stjärnan och Försvarsurbildarna har lämnat synpunkter som också de är starkt kritiska.

Nu återstår att se vilka avtryck remissvaren ger i MSB och Försvarsmakten samt – inte minst – vilket beslut genraldirektören och chefen för MSB fattar i ärendet.