Hjärtstartarregistret + Eniro

Sveriges hjärtstartarregister visar hjärtstartare på eniro.se.

Från den första september kommer man att kunna se hjärtstartare på eniro.se. Samarbetet har startats som en del av den kampanj som hjärt-lungfonden driver under september månad.

Tanken är att man i förebyggande syfte ska kunna se var den närmaste hjärtstartaren är placerad om olyckan skulle vara framme.

– Vi hoppas även att folk som har egna hjärtstartare och ännu inte är med i registret ska gå in och registrera sig säger Joel Sundberg, projektansvarig på Sveriges hjärtstartarregister.

Hjärtstartarnas placering hittar du i vanlig ordning på Sveriges hjärtstartarregister och eniro.se