Hjärtsäker arbetsplats

Under september månad har Hjärt-lungfonden en kampanj som syftar till att öka överlevnaden bland de som drabbas av plötsligt hjärtstopp. I samband med kampanjen har man lanserat några punkter en arbetsplats bör uppfylla för att anses som hjärtsäker.

  • Det finns rutiner och beredskap att kunna hantera ett plötsligt hjärtstopp
  • Det finns en strategi för larm vid plötsligt hjärstopp
  • Hjärt-lungräddning kan startas omedelbart
  • Behandling med hjärtstartare kan startas inom 5 minuter
  • All personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den

Ett certifikat och sigill att sätta på företagets hemsida finns att ladda ner på hjärt-lungfondens hemsida.
Hjärtsäkra ditt företag – rädda liv.