800 utplacerade hjärtstartare

Logotype hjärta att hjälpa

Civilförsvarsförbundets kampanj hjärta att hjälpa har nu bidragit till att 800 hjärtstartare har placerats ut. Den ideella insatsen kring kampanjen har varit fantastisk, de lokala föreningar har hittat sponsorer och marknadsfört. Nummer 800 köptes av Civilförsvarsförbundet Ovanåker. Målet om 1000 utplacerade hjärtstartare i slutet av 2011 är snart uppnått.

Under andra halvan av 2010 satsar vi på att placera ut ännu fler hjärtstartare, mer information kommer vid ett senare tillfälle.

Besök kampanjens egna sida: https://civil.se/hjarta/hjarta-att-hjalpa