Jag älskar det lokala

Jag känner många människor som tycker det är häftigt att befinna sig på den centrala nivån i en organisation. Det ger visserligen möjlighet till överblick – till helikopterperspektiv och sammanhang – och det är onekligen viktigt. Men viktigast är trots allt vad vi tillsammans åstadkommer för den lokala nivån i samhället. Det är ju där människorna, som vi är till för (ibland har jag anledning att fundera om alla verkligen menar det när man säger det), finns. Dessutom är det så att nödsituationer, som hotar liv och hälsa osv., alltid inträffar lokalt eller i en kommun om man vill uttrycka det så. För mig är den centrala placering, som jag själv har, endast betydelsefull om den ger mig möjlighet att vara nyttig för den lokala nivån.

Visserligen har även centralt placerade aktörer också stor betydelse – de kan åtminstone ha det – men det är hur saker och ting slutligen gestaltar sig ”där ute” som påverkar människornas reella välfärd.  Det där mitt fokus ligger. Och det är därför jag älskar det lokala.