Andra resultat som gör skillnad

Civilförsvarsförbundet har hittills medverkat till att 775 hjärtstartare placerats ut  i Sverige. Jag vet att det har redan har inneburit att livet har räddats på flera människor som drabbats av hjärtstopp. Civilfförsvarsförbundets aktivitet Hjärta att hjälpa har gjort att förbundet är den enskilt största ideella aktören när det gäller att genom fler hjärtstartare medverka till ett hjärtsäkrare Sverige.

Satsningen på Sveriges hjärtstartareregister, som från september kommer att få draghjälp av Eniro, gör det möjligt för alla att ta reda på var hjärtstartare finns och hur de kan bli tillgängliga i en nödsituation. Antalet hjärtstartare i registret är redan över 1 000, men vi vet att det finns fler som platsar i registret.

Inom kort kommer Civiförsvarsförbundet att kunna dela ut hjärtstartare till en del andra ideella aktörer som behvöer det, men som inte har ekonomiska möjligheter att anskaffa en sådan. Mer information om detta kommer bl.a. att lämnas på annan plats på denna hemsida. Så håll utkik!